Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met uw gegevens

Laponder Voortman doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wbp).

Deze verklaring is van toepassing op de website van Laponder Voortman. Ze is niet van toepassing op websites waarop Laponder Voortman wel vermeld wordt, maar geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen op de inhoud.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen:

  1. Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
  2. Om u goed van informatie te kunnen voorzien.
  3. Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.
  4. Voor statistische analyses.
  5. Om fraude te voorkomen en bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen.
  6. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Missing view, block "eucookiecompliancebuttonblock"

Ons cookiebeleid

Lees in ons cookiebeleid welke cookies wij gebruiken en waar ze voor dienen.

Cookiebeleid

De website (en websystemen)

Laponder Voortman gebruikt verschillende tools om haar website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren. Hieronder valt het meten van het surfgedrag met webstatistieken en andere in de website geïntegreerde systemen om actief feedback bij gebruikers op te halen of om onderzoek te doen met verschillende versies van de website.

Om de gebruiker relevantere inhoud te tonen, toegespitst op zijn situatie, kan de informatie op sommige delen van de website gepersonaliseerd zijn op basis van eerder door u ingevulde informatie, uw locatie/land of op basis van andere op de website gemaakte keuzes.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze websites automatisch op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze websites plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u hoe u deze uit kunt zetten in ons cookiebeleid. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om  de website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag. Wij delen deze informatie nooit met derden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk indien het bewaren noodzakelijk is voor historische of statistische doeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Bewaren van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk indien het bewaren noodzakelijk is voor historische of statistische doeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Uw rechten

Inzage

Wanneer Laponder Voortman uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u recht op inzage in deze gegevens. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u met ons contact opnemen via info@laponder.nl.

Correctie

Bent u van mening dat de gegevens die wij van u hebben vastgelegd onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te passen. Ook kunt u ons vragen gegevens te verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld wanneer deze niet ter zake doen voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Ook hiervoor kunt u via info@laponder.nl contact opnemen.

Informatie

Met dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop Laponder Voortman omgaat met uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen de privacyverklaring aanpassen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in onze werkwijze of wanneer er iets verandert in de relevante wet of rechtspraak. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. De laatste inhoudelijke wijziging van deze privacyverklaring is gedateerd op 9 maart 2018.