Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzekeringen

Verzekeringen

Een goede verzekering beschermt u tegen onverwachte financiële risico's. Laat u daarom deskundig adviseren over de beste verzekeringen voor uw situatie.

Bij ons financieel adviesbureau in Enschede kunt u terecht voor een breed scala aan schade- en levensverzekeringen voor zowel particulieren als voor MKB verzekeringen. Wij zoeken voor u de meest gunstige dekkingen en premies. Onze verzekeringsadviseurs staan elke dag voor u klaar om u een duidelijk en persoonlijk financieel advies te geven.
Op zoek naar polisvoorwaarden?

Laponder Assuradeuren

Op de website van Laponder Assuradeuren vindt u alle benodigde formulieren, polisvoorwaarden en verzekeringskaarten!

Laponder Assuradeuren

Verzekeren tegen schade of onheil van buiten.

Wanneer derden schade lijden door uw toedoen, kan het zijn dat u de geleden schade moet vergoeden. Soms kan dat fors in de papieren lopen, vandaar dat het altijd verstandig is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, af te sluiten.

Hiermee bent u verzekerd voor schade die u als particulier, dus niet tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden, veroorzaakt.

Een dergelijke verzekeringen is bittere noodzaak. Schade kan namelijk bestaan uit smartengeld, ziektekosten, inkomstenderving et cetera. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 kunt u als particulier sneller aansprakelijk worden gesteld, reden genoeg u door Laponder Voortman over deze noodzakelijke verzekering te laten informeren.

Een autoverzekering bestaat uit een wettelijk verplicht deel, de WA verzekering. Deze verzekering vergoedt schade die u toebrengt aan een tegenpartij indien u aansprakelijk bent. Deze wettelijke verzekering kunt u uitbreiden met een dekking voor schade aan uw auto (gedeeltelijk via een beperkt cascodekking en geheel via een cascodekking), met een inzittendenverzekering, rechtsbijstand en of pechhulp. De premie van deze verzekering is o.a. afhankelijk van uw leeftijd, merk en type auto, hoe lang u al schadevrij rijdt, jaarlijks aantal kilometers wat u rijdt en uiteraard de gekozen dekking. Er zijn verschillende aanbieders van autoverzekeringen, Laponder Voortman is u graag behulpzaam om u een passend advies te geven.

Indien schade aan glas niet is opgenomen in uw opstalverzekering kunt u deze ook apart verzekeren. Grote dubbele ruiten in uw woning kunnen wanneer zij kapot gaan een forse kostenpost betekenen. Overigens geldt dat ook voor bewoners van een huurhuis, want ruitbreuk valt onder de zogenoemde kleine reparaties die voor rekening van de huurder komen.

Met een glasverzekering bent u verzekerd tegen schade door glasbreuk. Verdere schade, in verzekeringsjargon gevolgschade valt meestal niet automatisch onder deze verzekering. Voor mensen die hoog wonen, zoals bewoners van een flatgebouw, is het zaak extra attent te zijn op de vergoedingen die worden uitgekeerd wanneer voor herplaatsing van het glas speciale voorzieningen nodig zijn. Laponder Voortman is u graag behulpzaam bij het in de gaten houden van die speciale gevallen!

Inboedelverzekeringen vergoeden schade aan uw inboedel die wordt veroorzaakt door onder andere brand, storm, water en diefstal en andere plotseling onverwachte gebeurtenissen. De meeste inboedelverzekeringen vergoeden de nieuwwaarde van uw beschadigde inboedel. U moet die waarde echter vooraf goed inschatten. Gaat u uit van een te lage waarde, dan bent u namelijk onderverzekerd waardoor u bij schade niet alles vergoed krijgt. Er zijn verschillende soorten inboedelverzekering, waarbij een extra uitgebreide inboedelverzekering over het algemeen is aan te raden. Uiteraard is Laponder Voortman u graag behulpzaam om u een passend advies te geven.

Voor uw inboedelverzekering is het van belang te weten hoe groot de waarde is van uw bezittingen. Via de inboedelwaardemeter kunt u zelf de waarde van uw inboedel berekenen.

Wanneer u in het bezit bent van kostbaarheden in de vorm van bijvoorbeeld antiek, schilderijen of sieraden, dan kunt u daarvoor een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Schade aan uw kostbaarheden wordt dan in principe, ongeacht de oorzaak, vergoed.

De kostbaarhedenverzekering is sedert het moment waarop beperkingen werden ingevoerd op de inboedelverzekering belangrijker geworden. De gebruikelijke inboedelverzekering biedt namelijk slechts een beperkte dekking. Het is sterk afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of een kostbaarhedenverzekering nodig is. Laat u zich daaromtrent vrijblijvend door ons adviseren waarbij u ook de gevolgen voor uw andere verzekeringen in de gaten moet houden. Bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering moet het verzekerd bedrag op de inboedelpolis in de meeste gevallen immers worden aangepast.

Uw eigen huis moet u tegen alle mogelijke schades verzekeren om dit bezit veilig te stellen. Met een opstalverzekering bent u gedekt tegen brand, stormschade, inbraakschade en vele andere schades. Ook bijbehorende schuur en garage zijn verzekerd, net als tuinhekken- en muren, de cv-installatie, leidingen, vaste parketvloeren of keukens. Opstalverzekeringen zijn er in diverse vormen, van een standaarddekking tot een polis met de meest uitgebreide dekking. Het is ook mogelijk glasschade mee te verzekeren, in de meeste gevallen een goedkoop alternatief voor de afzonderlijke glasverzekering. Wij geven u graag een vrijblijvend advies.

Een advocaat, die in een aantal gevallen verplicht wordt gesteld, is duur. Daarom is een gang naar de rechter over het algemeen een kostbare aangelegenheid. Valt uw inkomen beneden een bepaalde grens, dan kunt u echter beroep doen op een van overheidswege gesubsidieerde rechtshulp. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw draagkracht. Verdient u echter meer dan de vastgestelde limiet, dan moet u zelf eventuele rechtsbijstand inhuren. Wij adviseren u daarom een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Juristen in dienst van de verzekeraar gaan dan voor u aan de slag en onderhandelen met de tegenpartij om tot een oplossing bij een eventueel geschil te komen. Mede door hun optreden loopt een geschil meestal niet uit tot een proces. Overigens is een rechtsbijstandverzekering niet voor iedere Nederlander noodzakelijk. Wij bekijken graag of de kans groot is dat u in de toekomst voor hoge juridische kosten komt te staan.

Ziekte, diefstal van bagage, een ongeval, er kan tijdens een reis van alles gebeuren. Niet leuk natuurlijk, want behalve irritatie zorgt het veelal ook voor financiële ellende. Verzekeringen die u afsluit voor tegenslag in eigen omgeving zijn vaak slechts beperkt of in het geheel niet geldig. Een reisverzekering kan in een dergelijk geval zijn dienst bewijzen. Bekijk vooraf altijd of een reisverzekering werkelijk nodig is én welke onderdelen u wenst te verzekeren. Binnen de reisverzekering onderscheiden we vier belangrijke elementen: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten en ongevallen. Ook een doorlopende reisverzekering behoort tot de mogelijkheden.

Verzekeren tegen persoonlijk leed of omstandigheden.

Een ongevallenverzekering keert in principe alleen uit na een ongeval waardoor lichamelijk letsel is ontstaan. Dat is in ons hedendaagse verkeer helaas een veel voorkomend beeld. Toch is het raadzaam u voor het afsluiten van een ongevallenverzekering goed te laten adviseren. In een aantal gevallen is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering namelijk eerder aan te bevelen. Laponder Voortman helpt u met een passend advies op weg. Voor doorgewinterde amateursporters valt een ongevallenverzekering bijvoorbeeld te overwegen. Veel van de tijdens het sporten opgelopen schade valt tenslotte ook onder de dekking van de ongevallenverzekering!

Het is ongetwijfeld niet het meest plezierige onderwerp om over na te denken, toch is het zaak eens goed stil te staan bij uw persoonlijke uitvaart. Op welke wijze wilt u dat uw uitvaart wordt geregeld? Een goede uitvaartverzekeraar respecteert uw laatste wens. Laponder Voortman kan u daarbij behulpzaam zijn.

U wordt (langdurig) ziek, en dan? Wanneer de werknemer zich ziek meldt, dan betaalt de werkgever het salaris door. Deze loondoorbetaling bij ziekte duurt maximaal twee jaar. Gedurende het eerste ziektejaar betaalt de werkgever meestal tot 100% van het salaris door; het tweede jaar daalt dit meestal naar 70%. Het kabinet wil de werkgever hiermee prikkelen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. De werknemer moet zelf ook meewerken aan reïntegratie, anders kan het loon worden stopgezet of dreigt aan het einde van het tweede ziektejaar zelfs ontslag.

Meer weten over uw verzekeringen?

Vraag nu een adviesgesprek aan!